Lineaire lening
Vul in
Hoofdsom
 
Looptijd
 jaar
Restschuld*
 
Verschil rente zonder borging rente geborgd
(Voor rente met borging zie bij Links - Rentestanden.) 
 %

Netto rentevoordeel door WFZ-borging in Euro
gedurende de looptijd van de lening
 
 
 
* Bij fixe leningen gelijk aan de hoofdsom