Nieuws

Benoeming directeur

02-04-2020

De Raad van Toezicht van het Waarborgfonds voor de Zorgsector is verheugd te kunnen meedelen dat Frans Schaepkens per 1 juni 2020 is benoemd tot directeur/bestuurder van het WFZ. Frans Schaepkens zal Herman Bellers opvolgen die, na ruim 20 jaar aan het WFZ verbonden te zijn geweest, per 1 juni zijn werkzaamheden beëindigt.

De Raad heeft er alle vertrouwen in dat Frans Schaepkens de juiste persoon is om gezamenlijk met het bureau naar de toekomst toe inhoud te geven aan de kernactiviteiten van het WFZ, als een organisatie die een rol van betekenis speelt bij het veiligstellen van de continuïteit van financiering van zorginstellingen (en daarmee van de zorgverlening) tegen de laagst mogelijke kosten.

Frans Schaepkens heeft een uitgebreide staat van dienst in de gezondheidszorg. Hij heeft een bedrijfskundige achtergrond (TU Eindhoven), is aan de Katholieke Universiteit Brabant gepromoveerd en heeft een graad in Finance and Control (Vrije Universiteit te Amsterdam). Sinds september 2015 is Frans manager Finance Control en Informatievoorziening bij Ziekenhuis Amstelland. Hij was daarvoor 5 jaar werkzaam bij Achmea (divisie Zorg en Gezondheid). Voordien was hij onder meer werkzaam bij het St. Antonius Ziekenhuis, Zorggroep Almere, Ernst & Young en Verpleeghuizen Nieuwe Waterweg-Noord.

Frans Schaepkens is tevens als associate professor verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

 

Publicatie WFZ jaarverslag 2019

22-04-2020

Op 3 april 2020 zijn de jaarstukken van het WFZ vastgesteld. Hierin wordt een uitvoerige toelichting gegeven op de ontwikkelingen bij het WFZ. Het integrale verslag is in te zien of te downloaden via deze link.

Lees meer >


Herbeoordeling WFZ-deelnemers 2019

05-09-2019

Klik hier voor de meest actuele cijfers over het exploitatieresultaat en het weerstandsvermogen van WFZ-deelnemers op geaggregeerd niveau.

Lees meer >