Zekerheden

Op grond van het Reglement van Deelneming (RvD) verkrijgt het WFZ bij garantieverlening zekerheidsrechten op gebouwen en inventarissen. Verder is het op grond van het RvD niet toegestaan om op welke wijze dan ook (hypothecaire of andere) zekerheden te geven aan andere partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het WFZ. Deze bepalingen vastgelegd in het RvD, en zijn ook standaard opgenomen in elk leningcontract (zowel bij WFZ als bij banken).

Voorafgaand aan het daadwerkelijk verstrekken van een garantie wordt door het WFZ standaard een hypothecaire inschrijving gevraagd op de volledige vastgoedportefeuille. Het uitgangspunt is dat de zekerheden daarbij naar rato worden gedeeld met de eventuele andere hypotheekhouders.

Door de hypothecaire inschrijving wordt bij een faillissement de garantieschade voor het WFZ en zijn deelnemers (enigszins) beperkt.

Veel voorkomende vragen en begrippen over zekerheden.