Disagio

Deelnemers betalen voor de borgstelling van het WFZ een eenmalige vergoeding. Dit 'disagio' is de bijdrage van WFZ-deelnemers aan het collectieve risicovermogen van het WFZ (waaruit het WFZ eventuele garantieclaims betaalt) en bedraagt 0,25% van de gemiddelde restschuld over de gehele looptijd van een lening.

Betaling

Het WFZ incasseert het disagio bij aanvang van de garantie over de gehele looptijd in één keer:

  • Bij kasgeld (voorfinanciering) wordt het disagio per kasgeldtrekking geïncasseerd.
  • Bij lange leningen wordt het disagio geïncasseerd bij storting van de lening.

Berekening

De berekening van disagio voor kasgeldleningen en langlopende leningen is als volgt:

Kasgeld (voorfinanciering)

2019-09-19_Disagio_Knipsel_kasgeld.JPG

Een Excel rekentool voor de berekening van disagio voor kasgeldleningen is te downloaden via deze link

Langlopende leningen

2019-09-19_Disagio_Knipsel_langlopende_leningen.JPG

De looptijd in jaren wordt daarbij berekend volgens onderstaande formule (einddatum minus begindatum, uitgaande van 360 dagen per jaar).

2019-09-19_Disagio_Knipsel_echte_berekening_looptijd_in_jaren.JPG

Waarbij:

Jaar A, maand A en dag A betrekking hebben op de ingangsdatum (voorbeeld: 26 maart 2019 is jaar 2019, maand 3 en dag 26). Jaar B, maand B en dag B betrekking hebben op de einddatum (voorbeeld: 15 september 2039 is jaar 2039, maand 9 en dag 15).

Een Excel rekentool voor de berekening van disagio voor langlopende leningen is te downloaden via deze link