Borging

Borging wordt verstrekt aan financieel gezonde zorgaanbieders met goed onderbouwde investeringsplannen. De toekomstige exploiteerbaarheid en de financierbaarheid moeten degelijk en overtuigend worden onderbouwd in een 'businessplan'.

Hierna worden de volgende onderwerpen belicht: