Rentederivaten

WFZ-deelnemers behoeven voorafgaande toestemming voor het toepassen van rentederivaten vanwege de risico's die hieraan verbonden kunnen zijn. Eventuele verzoeken hiervoor kunnen worden ingediend via mail@wfz.nl.