Leningen aan derden

Leningen aan derden mogen niet worden verstrekt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het WFZ. Eventuele verzoeken hiervoor kunnen worden ingediend via mail@wfz.nl.