Nieuws

S&P herbevestigt AAA rating (outlook stabiel)

06-07-2017

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft op 4 juli 2017 in het kader van de jaarlijkse herbeoordeling de AAA-rating met stabiele outlook van het WFZ herbevestigd.

Dit (hoogst mogelijke) kredietwaardigheidsoordeel komt - evenals voorgaande jaren - overeen met de rating van de Nederlandse Staat. De basis hiervoor is dat de Nederlandse Staat achterborg is voor de garanties van het WFZ.

De AAA-status is van groot belang voor financiers die leningen verstrekken onder WFZ-garantie en is in hoge mate bepalend voor de (lage) rente op geborgde leningen.

Voor de integrale tekst van het bericht van S&P klikt u hier.

 

Herbeoordeling WFZ-deelnemers 2017

04-09-2017

Klik hier voor de meest actuele cijfers over het exploitatieresultaat en het weerstandsvermogen van WFZ-deelnemers op geaggregeerd niveau.

Lees meer >


Wijzigingen in WFZ contracten

09-06-2017

Recentelijk zijn wijzigingen doorgevoerd in enkele WFZ-contracten. Het gaat om: Een nieuwe 'akte gedeelde zekerheden'Een aanvulling op de standaard leningcontracten

Lees meer >