Nieuws

Nieuwe voorzitter en vicevoorzitter Raad van Toezicht WFZ

21-04-2017

In de Raad van Toezicht-vergadering van 11 april jongstleden is afscheid genomen van de heer Victor Goedvolk als voorzitter, vanwege het bereiken van zijn maximale zittingstermijn. De heer Goedvolk maakte deel uit van de Raad sinds eind 2007. Hij wordt in zijn functie opgevolgd door mevrouw Alexandra van Huffelen, lid van de Raad sinds 2014. Tot vicevoorzitter is benoemd de heer Peter van Lieshout, lid sinds 2016. (De cv’s van alle leden van de Raad van Toezicht kunt u vinden onder het kopje Het WFZ/Organisatie.)

De heer Goedvolk heeft door zijn brede kennis en ervaring in de afgelopen periode een waardevolle bijdrage geleverd aan het functioneren van de Raad en van het WFZ. Het WFZ is hem dankbaar voor zijn niet aflatende inzet en betrokkenheid.

 

S&P herbevestigt AAA rating (outlook stabiel)

06-07-2017

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft op 4 juli 2017 in het kader van de jaarlijkse herbeoordeling de AAA-rating met stabiele outlook van het WFZ herbevestigd.

Lees meer >


Wijzigingen in WFZ contracten

09-06-2017

Recentelijk zijn wijzigingen doorgevoerd in enkele WFZ-contracten. Het gaat om: Een nieuwe 'akte gedeelde zekerheden'Een aanvulling op de standaard leningcontracten

Lees meer >


Publicatie WFZ jaarverslag 2016

09-05-2017

Het integrale jaarverslag, de samenvatting en het persbericht vindt u op deze website onder het kopje Publicaties/Jaarverslagen.

Lees meer >