Goedkeuring vereist

Op grond van het Reglement van Deelneming is voor deelnemers in een aantal situaties goedkeuring van het WFZ vereist, voorafgaand aan de definitieve besluitvorming. Het gaat om:

Het verdient aanbeveling om het WFZ bij bovenstaande situaties al in een vroeg stadium te informeren. Dit draagt bij aan een voorspoedige afwikkeling door het WFZ van het latere officiƫle verzoek tot goedkeuring. Het niet naleven van de verplichtingen in het Reglement van Deelneming kan leiden tot het geven van een aanwijzing.

Neem bij twijfel over de noodzaak van goedkeuring contact op met het WFZ-bureau (via mail@wfz.nl).